Vilniaus darnaus judumo mieste planas

Darnaus judumo mieste planas (toliau – DJMP) – tai grupė tarpusavyje susijusių priemonių ir integruotų pasiūlymų ne tik transporto priemonėms, bet ir infrastruktūrai, miesto planavimui, žmonių edukavimui, skirtų patenkinti žmonių bei verslo mobilumą dabar ir ateityje. Pagrindinis jo skiriamasis bruožas – planas rengiamas ne konkrečiai transporto rūšiai ar vietovei, o žmogui, gyvenančiam ir (arba) dirbančiam bei judančiam mieste ir jo prieigose. Rengiant DJMP neapsiribota transportu ir judumu, o stengtasi tinkamai atsižvelgti į socialinius, ekonominius, aplinkosauginius bei politinius–institucinius kriterijus.

DJMP rengimo metu buvo suformuluota Vilniaus miesto ateities vizija ir tikslai, atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Remiantis turimais duomenimis atlikta išsami miesto susisiekimo esamos būklės analizė ir keleivių elgesio konteksto analizė. Įvertinus visą turimą informaciją bei atlikus kaštų ir naudos analizę, buvo parengtas optimalus ateities scenarijus iki 2030 m. bei veiksmų planas iki 2020 m. Juose pagrindinis dėmesys skirtas viešojo transporto paslaugų, pėsčiųjų ir žmonių su specialiaisiais poreikiais judumo sąlygų gerinimui, taip pat edukacinei ir įpročių keitimo veiklai.

Viso projekto metu informacija buvo viešinama Vilniaus savivaldybės ir SĮ „Vilniaus planas“ tinklapiuose, Facebook paskyrose, organizuota tarptrautinė konferencija, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su suinteresuotomis šalimis ir visuomene, sukurtas projekto tinklapis.

“Gaučė ir Ko” vadovė dr. Kristina Gaučė koordinavo ir valdė šio dokumento rengimo bei viešinimo procesus, konsultavo rengėjus, atstovavo projektą įvairiose darbo ir suinteresuotų šalių grupėse, medijoje, visuomenėje. Rūta ir Marija rengė Vilniaus darnaus judumo plano temines dalis bei organizavo viešinimo kampaniją.

Dirbdami DJMP rengėjų komandoje rūpinomės:

 • darbų planavimu, kontrole, ryšių tarp rengėjų ir projekto komiteto ir savalaikių sprendimų bei rezultatų logistika;
 • susirinkimų organizavimu, protokolų rengimu ir savalaikių sprendimų bei rezultatų pagal protokolų turinį logistika;
 • komunikacija komandos viduje;
 • komunikacija su Užsakovu ir suinteresuotomis šalimis;
 • Pėsčiųjų, bevariklio transporto, žmonių su specialiaisiais poreikiais, krovinių logistikos ir ekologiško transporto DJMP dalių rengimu;
 • projekto turinio ir idėjų viešinimu žiniasklaidoje, teminiuose renginiuose;
 • tarptautinės konferencijos “Vilnius 2030: viešasis transportas”organizavimu;
 • kūrybinių dirbtuvių, susitikimų su suinteresuotomis šalimis ir visuomene organizavimu;
 • vieningo dizaino prezentacijos ir dokumentacija, infografika;
 • projektu skirto tinklapio kūrimu ir turinio administravimu;
 • projekto administravimu;
 • vertimais į anglų kalbą.

 

 • Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, SĮ “Vilniaus planas”
 • Projekto trukmė 2016 - 2018
 • Projekto tinklapis: http://judumas.vilnius.lt