Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos kartu su priemonių planu ir stebėsenos ataskaitos parengimo paslaugos

UAB „Gaučė ir Ko“ komanda Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai parengė Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Vilkaviškio, Virbalio bei Kybartų miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programą kartu su jos priemonių planu (toliau – Programa) ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitą.

Paslaugų teikimo metu įgyvendinti uždaviniai:

  • Rinkta ir analizuota informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą;
  • Stebėtos, analizuotos ir prognozuotos teritorijos raidos tendencijos ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui;
  • Parengta stebėsenos ataskaita, kurią sudaro duomenys apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programą, duomenys apie priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys, apibendrinanti informacija (išvados, prognozės ir siūlymai);
  • Visuomenė supažindinta su kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rezultatais. Stebėsenos ataskaita ir Programa viešinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklapyje.

Paslaugų atlikimo metu vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu buvo parengti ir publikuoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje:

  • Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Programą ir Stebėsenos ataskaita 2009-2019 m.
  • Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Programą ir Stebėsenos ataskaita 2012-2019 m.
  • Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Programą ir Stebėsenos ataskaita 2013-2019 m.
  • Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą ir Stebėsenos ataskaita 2013-2019 m.
  • Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
  • Projekto trukmė: 2019-2020