Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos profesiniai mokymai „Žalioji transporto transformacija nacionaliniu ir ES lygiu. Kas mūsų laukia ir ką turėtume žinoti?“

UAB “Gaučė ir Ko” direktorė ir darnaus judumo ekspertė dr. Kristina Gaučė LR susisiekimo ministerijos užsakymu 2021 m. gruodžio 2 – 3 d. vedė 10 akademinių valandų trukmės profesinius mokymus ministerijos darbuotojams.

Mokymų turinį galima formaliai skirstyti į teorinę ir praktinę dalį –  kiekvienas mokymų segmentas buvo sudarytas iš įvadinės dalies, kurios metu dr. Kristina Gaučė pristatydavo segmento teorinę medžiagą, po jos sekdavo su pateikta medžiaga susijusi praktinė užduotis.

Mokymų apimtyje pristatyta:

  • Kas yra klimato kaita?
  • Klimato kaitos problematika Europos Sąjungos mastelyje.
  • Klimato kaitos problematika nacionaliniame mastelyje.
  • Susisiekimo sektoriaus priemonių reikšmė klimato kaitos mažinime.
  • Darnaus judumo perspektyvos.
  • Inovacijos transporto sektoriuje.

Praktinė dalis buvo įgyvendinta per du etapus, iš kurių 1-ojo etapo metu dalyviai buvo suskirstyti komandomis, o 2-ojo etapo metu vyko hibridinis darbas – dalinai komandomis, dalinai bendrai. Pirmajame kūrybinių dirbtuvių etape dalyviai buvo paprašyti užpildyti klimato kaitos retrospektyvos (realiai vykusios ir numanomos) grafiką nuo 1991 iki 2051 metų. Remiantis 1-ojo etapo metu identifikuotais teigiamais ir neigiamais su klimato kaita susijusiais pokyčiais iš praeities, bei suformuotomis projekcijomis į ateitį, komandoms duota užduotis suformuoti 5 vertybių sąrašą, kuriuo remiantis turėtų būti formuojama ir įgyvendinama susisiekimo politika / strategija. Iš šių sąrašų suformuotas vienas bendras sąrašas, o dalyvių paprašyta balsuoti už 5 jų manymu svarbiausias kitų komandų vertybes. Pagal balsavimo rezultatus suformuotas daugiausiai balsų surinkusių vertybių sąrašas, kuriuo vadovaujantis vyko tolimesnis darbas. Paskutinė įvykusi kūrybinių dirbtuvių užduotis – remiantis išrinktomis vertybėmis suformuluoti susisiekimo politikos / strategijos viziją. Vizija buvo formuluojama bendros diskusijos metu.

Mokymų pabaigoje įvyko protmūšis, kurio metu dalyviams buvo užduota 20 klausimų, susijusių su per dvi mokymų dienas išdėstyta medžiaga.

Mokymams iškelti tikslai per teorinę ir praktinę prizmes bei bendradarbiavimo skatinimą apžvelgti klimato kaitos problematiką, susijusius Europos ir nacionalinius dokumentus, transporto ir susisiekimo sektoriaus pokyčius bei darnaus judumo perspektyvas buvo įgyvendinti. Įvykę mokymai buvo dinamiški, gausūs diskusijų, dalyviai buvo aktyvūs tiek teorinių, tiek praktinių dalių metu.

  • Užsakovas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
  • Mokymų trukmė: 2021 m. gruodžio 2-3 d.