Radviliškio miesto ir Baisogalos miestelio teritorijų bendrųjų planų monitoringo (stebėsenos) paslauga

UAB „Gaučė ir Ko“ Radviliškio rajono savivaldybės administracijai teikė bendrųjų planų monitoringo paslaugas, kurias sudarė:

  • Radviliškio miesto bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) ataskaitos ir priemonių plano parengimas;
  • Baisogalos miestelio bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) ataskaitos ir priemonių plano parengimas.

Paslaugų atlikimo metu parengta Radviliškio miesto bendrojo plano stebėsena ir Baisogalos miestelio bendrojo plano stebėsena, parengtos minėtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programos kartu su sprendinių įgyvendinimo priemonių planu pagal reikalavimus, numatytus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos apraše.

  • Užsakovas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
  • Projekto trukmė: 2019