Skuptūrų parko sklypo suformavimo Molėtų mieste detaliojo plano keitimas

  • Užsakovas: Molėtų rajono savivaldybės administracija
  • Projekto trukmė: 2019 m.