Interreg Europe programos projektas „Innova SUMP“

ETBT programos INTERREG Europe tarptautinis projektas „Innovations in Sustainable Urban Mobility Plans for lowcarbon urban transport“, trumpai – „Innova SUMP“ – tai projektas, kurio tikslas rengiant vietinės reikšmės miestų darnaus judumo planus diegti darnaus judumo miestuose planų metodikos inovacijas, besiremsiančias maža anglies dioksido emisija pasižyminčio transporto ekonomikos skatinimu.

UAB „Gaučė ir Ko“ komanda šio projekto rėmuose atliko projekto paraiškoje nurodyto politinio instrumento – Vilniaus strateginio plano 2010-2020 – analizę, dalyvavo projekto kūrybinėse dirbtuvėse, atliko projekto partnerės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir suinteresuotų institucijų atstovų apklausas, bei, remiantis surinkta informacija parengė projekto veiksmų planą.

  • Užsakovas: INTERREG, SĮ “Susisiekimo paslaugos”
  • Projekto trukmė: 2018 - 2019 m.