Interreg Europe programos projektas „Innova SUMP“

ETBT programos INTERREG Europe tarptautinis projektas „Innovations in Sustainable Urban Mobility Plans for lowcarbon urban transport“, trumpai – „Innova SUMP“ – tai projektas, kurio tikslas rengiant vietinės reikšmės miestų darnaus judumo planus diegti darnaus judumo miestuose planų metodikos inovacijas, besiremsiančias maža anglies dioksido emisija pasižyminčio transporto ekonomikos skatinimu.

UAB „Gaučė ir Ko“ komanda šio projekto rėmuose atliko projekto paraiškoje nurodyto politinio instrumento – Vilniaus strateginio plano 2010-2020 – analizę, dalyvavo projekto kūrybinėse dirbtuvėse, atliko projekto partnerės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir suinteresuotų institucijų atstovų apklausas, bei, remiantis surinkta informacija parengė projekto veiksmų planą.

Buvo atliekama apklausa projekto planuojamo veiksmų plano politikos instrumentui išgryninti. Parengta politikos instrumento analizės ataskaita, kurią sudarė bendra informacija apie projekte pasirinktą politikos instrumentą, jo privalumai ir trūkumai, tarpregioninio bendradarbiavimo pamokos ir rekomendacijos dėl politikos instrumento panaudojimo.

Politikos instrumento tikslai buvo nukreipti į 4 sritis:

  1. Kokybiškų gyvenimo sąlygų visuomenei kūrimą;
  2. Konkurencingos miesto ekonomikos kūrimą;
  3. Subalansuotą miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrą;
  4. Miesto valdymo kokybės gerinimą.

Vilniaus miesto darnaus judumo planas, patvirtintas 2018 metų gruodžio mėn. papildė ir detalizavo praktiškai visas sritis, susijusias su transporto ir susisiekimo tematikomis bei numatė alternatyvių energijos išteklių naudojimo transporte skatinimo priemones.

Šio projekto apimtyje taip pat atlikta apklausa, kuria siekta išsiaiškinti būsimo veiksmų plano prioritetines kryptis bei prioritetines priemones, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius ir finansines galimybes. Remiantis politinio instrumento analizės ir apklausos rezultatais buvo parengtas veiksmų planas, kuriame suformuoti tikslai, pateiktos veiksmų įgyvendinimo rekomendacijos, numatytos reikalingos lėšos ir pasiūlytas galimas finansavimas.

Projekto apimtyje parengtas ir veiksmų įgyvendinimo stebėsenos planas, kuriame veiksmų įgyvendinimas vertinamas per:

  • Veiksmų įgyvendinimo rezultatus (naujos infrastruktūros kiekis);
  • Šių rezultatų rezultatus (srautų pokyčiai ir pan.);
  • Poveikį (efektą) kitoms sritims (taršos lygio pokyčiai, gyventojų nuomonės pokyčiai ir kt.).

 

  • Užsakovas: INTERREG, SĮ “Susisiekimo paslaugos”
  • Projekto trukmė: 2018 - 2019 m.