Interreg Europe programos projektas “Cyclewalk”

Interreg Europe programos projektas „Dalijimasis gerąja praktika ir patirtimi dėl duomenų kaupimo ir apdorojimo bei vartotojų įtraukimo, siekiant pagerinti kelionių planavimą dviračiais ir pėsčiomis kaip vieną iš judumo būdų apgyvendintose miesto teritorijose“, trumpai – „Cyclewalk“ – tai tarptautinis projektas, siekiantis pagerinti sprendimų priėmėjų, atsakingų už dviračių ir pėsčiųjų politiką, žinias apie partnerių šalyse taikomą praktiką ir standartus bei remti patariamąjį patarimą, o taip pat pagerinti dviračių ir pėsčiųjų judumo sąlygas bei apskritai aktyvų judumą.

Nuo pat projekto pradžios dr. Kristina Gaučė dalyvavo jame kaip darbo grupės narė, o vėliau prisijungė ir visa UAB „Gaučė ir Ko“ komanda. Įgyvendinant projekto tikslus buvo parengtas veiksmų planas, organizuoti mokymai ir ekskursijos projekto dalyviams Vilniuje.

Projekto apimtyje parengto veiksmų plano vizija – žingsnis po žingsnio pagerinti mobilumo situaciją Vilniuje. Pirmiausiai atlikta apklausa, kuria siekta išsiaiškinti veiksmų plano prioritetines kryptis bei prioritetines būsimo veiksmų plano priemones, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius ir finansines galimybes. Remiantis apklausos rezultatais buvo parengtas veiksmų planas, kuriame suformuoti tikslai, pateiktos veiksmų įgyvendinimo rekomendacijos, numatytos reikalingos lėšos ir pasiūlytas galimas finansavimas.

Projekto apimtyje taip pat parengtas veiksmų įgyvendinimo stebėsenos planas, kuriame veiksmų įgyvendinimas vertinamas per:

  • Veiksmų įgyvendinimo rezultatus (naujos infrastruktūros kiekis);
  • Šių rezultatų rezultatus (srautų pokyčiai ir pan.);
  • Poveikį (efektą) kitoms sritims (taršos lygio pokyčiai, gyventojų nuomonės pokyčiai ir kt.).

 

 

  • Užsakovas: INTERREG, SĮ “Susisiekimo paslaugos”
  • Projekto trukmė: 2018 - 2019 m.