Interreg Europe programos projektas “Cyclewalk”

Interreg Europe programos projektas „Dalijimasis gerąja praktika ir patirtimi dėl duomenų kaupimo ir apdorojimo bei vartotojų įtraukimo, siekiant pagerinti kelionių planavimą dviračiais ir pėsčiomis kaip vieną iš judumo būdų apgyvendintose miesto teritorijose“, trumpai – „Cyclewalk“ – tai tarptautinis projektas, siekiantis siekia pagerinti sprendimų priėmėjų, atsakingų už dviračių ir pėsčiųjų politiką, žinias apie partnerių šalyse taikomą praktiką ir standartus bei remti patariamąjį patarimą, o taip pat pagerinti dviračių ir pėsčiųjų judumo sąlygas bei apskritai aktyvų judumą.

Nuo pat projekto pradžios dr. Kristina Gaučė dalyvavo jame kaip darbo grupės narė, o vėliau prisijungė ir visa UAB „Gaučė ir Ko“ komanda. Įgyvendinant projekto tikslus buvo parengtas veiksmų planas, organizuoti mokymai ir ekskursijos projekto dalyviams Vilniuje.

 

  • Užsakovas: INTERREG, SĮ “Susisiekimo paslaugos”
  • Projekto trukmė: 2018 - 2019 m.