COVID-19 prevencijos viešajame transporte studijos parengimas „MOVE IT like Lublin – A Chisinau public sustainable development initiative“ programos apimtyje

Kišiniovo savivaldybė iniciavo projekto DEVELOPMENT OF A STUDY AND ANALYSIS OF INTERNATIONAL BEST PRACTICES FOR COMBATING COVID19 IN PUBLIC TRANSPORT įgyvendinimą pagal programą „MOVE IT like Lublin – A Chisinau public sustainable development initiative“, vykdomą kartu su Liublino savivaldybe.

UAB „Gaučė ir Ko“ projekto apimtyje atliko:

  • Gerosios užsienio praktikos (reaguojant į visuomenės sveikatos ekstremalias situacijas ir visuomenės sveikatos apsaugą COVID-19 kontekste) analizę.
  • Parengė priemonių viešajam transportui komplekso įgyvendinimo gaires.

Projektą sudarė du etapai – esamos situacijos analizė ir koncepcijos parengimas. Esamos situacijos  apžvalgos metu atlikta statistinių duomenų, susijusios teisinės bazės analizė, atsakomybių ir galimybių identifikavimas tiek sveikatos apsaugos, tiek viešojo transporto srityje. Lygiagrečiai buvo vykdomos suinteresuotųjų šalių įtraukties veiklos – reguliarūs susitikimai su projekto darbo grupe, tarpsektorinės diskusijos su Kišiniovo sveikatos apsaugos ir viešojo transporto sektorių institucijų atstovais.

Remiantis analizės ir diskusijų rezultatais buvo parengtas veiksmų planas kovai su COVID-19 viešajame transporte. Plane pateiktas priemonių kovai su COVID-19 sąrašas, jų įgyvendinimo reikalavimai ir bendros rekomendacijos viešojo transporto paslaugų tobulinimui ir judumo valdymui. Galutinė veiksmų plano redakcija po konsultacijų su viešojo transporto atstovais buvo papiildyta techninėmis specifikacijomis.

 

  • Užsakovas: OOO SIMPALS / Kišiniovo miesto savivaldybė
  • Projekto trukmė: 2021 m. spalis - gruodis