Cities. Multimodal 2017 – 2020

INTERREG BALTIC SEA REGION programos projekto „Cities.Multimodal“ 2017 – 2020. Miesto transporto sistemos – link netaršaus mobilumo“ pagrindinis tikslas – už programos lėšas įrengti pilotinę multimodalinę (kombinuotų kelionių) aikštelę, kuri pagerintų sąlygas naudotis viešuoju transportu, dviračiais, dalinimosi automobiliais, suteiktų kitokias alternatyvias paslaugas miestiečiams.

Projekto metu parinktos ir įvertintos galimos vietos pilotinei aikštelei, paruošti pirminiai pasiūlymai, atlikta išsami Vilniaus miesto ir parinkto transportinio rajono mobilumo ir intermobilumo analizė.

Dr. K. Gaučė – šio projekto mobilumo ekspertė, kuri atliko analizę, dalyvavo parenkant vietą ir parengiant koncepciją pirmai multimodalinei aikštelei, pravedė kelias diskusijas su suinteresuotomis šalimis, visuomene, suplanavo ir įgyvendins projekto kūrybines dirbtuves su kaimyninėmis bendruomenėmis.

„Gaučė ir Ko“ komanda rūpinosi šio plano rengimo procesų vykdymu, valdymu ir viešinimu:

  • konsultacinės paslaugos;
  • analitinės paslaugos;
  • komunikacija su Projekto lead partneriais bei suinteresuotomis šalimis šalies kontekste;
  • kūrybinių dirbtuvių, susitikimų su suinteresuotomis šalimis ir visuomene organizavimas;
  • vertimai į/iš anglų kalbą.

 

Projekto metu parengta trumpa Vilniaus miesto vertinimo ataskaita, su kuria galite susipažinti čia.