Analizės ir konsultavimo paslaugos

Analizės ir konsultavimo paslaugos, vykdant Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano priemonių diegimo ir miesto susisiekimo sistemos plėtros stebėseną

UAB „Gaučė ir Ko“ teikė analizės ir konsultavimo paslaugas SĮ „Vilniaus planas“ , vykdant Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano (toliau – Vilniaus DJMP) priemonių diegimo ir miesto susisiekimo sistemos plėtros stebėseną.

Paslaugų atlikimo metu:

  • Apžvelgtos, susistemintos darnaus judumo monitoringo sistemos ir metodikos, naudojamos

užsienyje (ES šalių miestų), pateikti argumentuoti siūlymai judumo monitoringo sistemai Vilniaus mieste;

  • Pasiūlyta Vilniaus DJMP priemonių diegimo ir miesto susisiekimo sistemos plėtros stebėsenos metodika;
  • Pasiūlyta indikatorių– rodiklių sistema stebėsenos atlikimui;
  • Atliktas išsamus Vilniaus DJMP įgyvendinimo priemonių vertinimas, pateiktos rekomendacijos tolimesniems įgyvendinimo etapams.

Įgyvendinta užsienio patirties analizė, kurios metu:

  • Pateikta EU praktikoje naudojamų susisiekimo ir darnaus judumo indikatorių susisteminta svarbiausių temų, rodiklių grupių ir indikatorių analizė;
  • Pasiūlyti metodai duomenų rinkimui, analizei, vertinimui ir interpretavimui.
  • Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“
  • Projekto trukmė: 2020-2021