Kupiškio viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos, apimančios užstatytą Kupiškio m. ir Aukštupėnų k. teritoriją, ribų nustatymo paslaugos

UAB „ Gaučė ir Ko“ Kupiškio rajono savivaldybės administracijai parengė UAB „Kupiškio vandenys“ disponuojamų bei viešai prieinamų geografinių ir statistinių duomenų apžvalgą, atliko autentišką analizę bei analizės pagrindu pasiūlė metodiškai pagrįstas Kupiškio miesto aglomeracijos ribas. Paslaugų apimtis – ataskaita (aiškinamasis raštas, išvados, duomenys), išvadas iliustruojančius schemos bei prezentacijos.

 

Įgyvendinti projekto tikslai:

  • Pagal PO pateiktą informaciją atnaujinta Kupiškio miesto vektorinių duomenų bazė (vandentiekio tinklai, nuotekų tinklai), identifikuota esamų nuotekų tinklų aprėptis.
  • Suformuota metodinė duomenų bazė, susisteminanti informaciją apie namų ūkius, faktinį gyventojų, vartotojų skaičių bei būsimų gyventojų naujai urbanizuojamose teritorijose skaičių, vykstančių urbanizacijos procesų mastą.
  • Įvertinta LR Aplinkos ministerijos vykdyto projekto metu nustatyta preliminari aglomeracijos riba.
  • Patikslinta Kupiškio miesto ir Aukštupėnų kaimo aglomeracijos riba bei parengta racionalios aglomeracijos ribos schema: įvertinus gyventojų tankio, esamos infrastruktūros aprėpties ir ekonominius rodiklius.
  • Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
  • Projekto trukmė: 2021
  • Nagrinėjama teritorija: Kupiškio m. ir Aukštupėnų k. teritorija